നവജാത ശിശു മരിച്ചു

baby died

ഇടമലക്കുടിയിൽ വീണ്ടും നവജാത ശിശു മരിച്ചു. മേൽപ്പത്താംകുടിയിലെ സുനിതവാസുദേവൻ ദമ്പതികളുടെ കുഞ്ഞാണ് മരിച്ചത്.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY