പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ കസേര കത്തിച്ച കേസ്; അധ്യാപകർക്കും പങ്ക്

maharajas principal hair burnt teachers too involved

മഹാരാജാസ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ കസേര കത്തിച്ച കേസിൽ അധ്യപകർക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് കോളേജ് കൗൺസിലിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്.

 

 

 

 

maharajas principal chair burnt teachers too involved

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY