റവന്യൂ മന്ത്രിക്ക് വിഎസിന്റെ കത്ത്

vs VS letter to revenue minister

ലോ അക്കാദമിയുടെ ഫ്‌ളാറ്റ് കച്ചവടം പരിശോധിക്കണമെന്ന് വിഎസ്. അക്കാദമിയുടെ കൈയ്യിലുള്ള അധികഭൂമി കണ്ടെത്തണമെന്നും വിഎസ് പറഞ്ഞു.

 

 

 

 

VS letter to revenue minister

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY