കൊച്ചി കുടിവെള്ള ടാങ്കർ സമരം; ജില്ലാ കളക്ടർ ചർച്ചയ്ക്ക്

0
39
kochi drinking water tank strike collecter to hold meeting

കൊച്ചി കുടിവെള്ള ടാങ്കർ സമരത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ ടാങ്കർ ഉടമകളുമായി ഇന്ന് 3 മണിക്ക് ചർച്ച നടത്തും.

 

 

 

kochi drinking water tank strike collecter to hold meeting

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY