പൊട്ടേറ്റോ സ്‌മൈൽസ് ഉണ്ടാക്കാം

Subscribe to watch more

വൈകീട്ട് കുട്ടികൾ വിശന്ന് വരുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന നാല് മണി പലഹാരമാണ് പൊട്ടേറ്റോ സ്‌മൈൽസ് അഥവാ സ്‌പൈസി പൊട്ടേറ്റോ ഫ്രൈസ്. അധികം ചേരുവകൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാം.

 

 

 

potato smiles recipe

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY