ജയലളിതയുടെ വസതി സ്മാരകമാക്കി

jayalalitha bunglow turned to be vedanilayam memorial

പോയസ് ഗാർഡനിലെ ജയലളിതയുടെ വസതി  ‘വേദനിലയം’ സ്മാരകമാക്കി സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി. ഒ പനീർ സെൽവം ഉത്തരവിൽ ഒപ്പിട്ടു.

 

 

 

jayalalitha bunglow turned to be vedanilayam memorial

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY