പൊന്നയ്യൻ ഒപിഎസ് പക്ഷത്തേക്ക്

o paneerselvam

ശശികല പക്ഷത്തുനിന്ന് ഒപിഎസ് പക്ഷത്തേക്ക് ഒഴുക്ക് തുടരുന്നു. എഐഎഡിഎം കെ വക്താവ് പൊന്നയ്യൻ ഒ പനീർശെൽവം പക്ഷം ചേർന്നു.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY