അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസ്; വിധി നാളെ ?

disproportionate wealth case verdict to be out tomorrow

അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ വിധി നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സൂചന.

 

 

 

disproportionate wealth case verdict to be out tomorrow

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY