വോട്ടെടുപ്പ് മാറ്റി വയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളി

speaker denied to postopne floortest

മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് വോട്ടെടുപ്പ് മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന ഡിഎംകെയുടെ ആവശ്യം സ്പീക്കർ പി ധനപാൽ തള്ളി.

 

 

 

speaker denied to postopne floortest

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY