സ്റ്റാലിനെ പുറത്താക്കി

stalin

എംകെ സ്റ്റാലിൻ അടക്കമുള്ള ഡിഎംകെ നേതാക്കളെ വാച്ച് ആന്റ് വാർഡ് സംഘം ബലം പ്രയോഗിച്ച് പുറത്താക്കി.

 

 

 

 

tsalin thrown out of assembly by watch and ward

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY