ഏതു ജീവിയെയും ഉറക്കി കിടത്താൻ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് കഴിയും !!

Subscribe to watch more

ഈ കുട്ടി മൃഗങ്ങളെ ഉറക്കുന്നത് ക്ലോറോഫോമോ മറ്റ് വസ്തുക്കളോ ഉപയോഗിച്ചല്ല സ്വന്തം ശബ്ദം കൊണ്ടാണ്. ഏത് ജീവിയെയും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഉറക്കി കിടത്താനുള്ള കഴിവ് ഈ കുട്ടിക്കുണ്ട്.

 

 

 

girl can make anyone sleep

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY