റേഷൻ, വരൾച്ച പ്രശ്‌നങ്ങൾ; സർവ്വകക്ഷിയോഗം 22 ന്

ldf meeting to discuss ration drought issues on 22nd

റേഷൻ, വർൾച്ച പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ സർവ്വകക്ഷി യോഗം വിളിക്കാൻ എൽഡിഎഫിൽ തീരുമാനം. 22 ന് യോഗം വിളിക്കും.

 

 

 

ldf meeting to discuss ration drought issues on 22nd

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY