ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായി. ഗവര്‍ണ്ണര്‍ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്തുന്നു

Assembly11

ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായി. ഗവര്‍ണ്ണര്‍ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്തുന്നു. പ്രതിഷേധ ബാനറുകളുമായാണ് പ്രതിപക്ഷം സഭയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY