തലവേദന വില്ലനാകുന്നോ ? പരിഹാരം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെയുണ്ട്

നാമെല്ലാവരെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അലട്ടിയ ഒന്നാണ് തലവേദന. എന്നാൽ വേദന മാറ്റാൻ പാരസിറ്റമോളിന് പിന്നാലെയോ, ബാമിന് പിന്നാലെയോ ഓടേണ്ട. മരുന്ന് നിങ്ങളുടെ വിരലുകളാണ്. അടുത്ത തവണ തലവേദന വരുമ്പോൾ തലയുടെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ പതിയ തിരുമ്മിയാൽ മതി.

 

 

 

pressure points for headache remedies

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY