മൻ കി ബാത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി

pm in mann ki bath

പിഎസ്എൽവി വിക്ഷേപണം കർഷകർക്ക് സഹായകമാകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി. ജനങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാടുകളിലേക്ക് മാറുകയാണെന്നും പ്രധാന മന്ത്രി. മൻ കി ബാത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY