ഓസ്‌കാർ പുരസ്‌കാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാം

85-ാം ഓസ്‌കാർ പുരസ്‌കാരമാണ് ഇന്ന്. സിനിമാ ലോകത്തെ മികച്ച സംഭാവനകൾക്ക് നൽകുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ബഹുമതിയായ ആ സുവർണ്ണ പുരസ്‌കാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാം.

 

this is how oscar is made

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY