പോലീസ് കമ്മീഷ്ണർക്ക് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ നോട്ടീസ്

human rights commision send notice to delhi police commissioner

ദില്ലി രംജാസ് കോളേജിലെ ക്രമസമാധാന പ്രശ്‌നത്തിൽ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ദില്ലി പോലീസ് കമ്മീഷ്ണർക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചു.

 

 

 

human rights commision send notice to delhi police commissioner

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY