ലിപ് സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടാലോ

മേയ്ക്കപ്പില്‍ ഒഴിച്ച് കൂടാനാകാത്ത ഒന്നല്ലേ ലിപ് സ്റ്റിക്ക്? അത് എങ്ങനെയാണ് നിര്‍മ്മിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY