തൃശ്ശൂരിൽ തീപിടുത്തം

fire woman found burnt at firewood store room

തൃശ്ശൂരിൽ ജോയ്‌സ് പാലസ് ഹോട്ടലിൽ തീപിടുത്തം. തീയണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നു.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY