കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം ഇനി 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കും

karipur airport to function 24 hours karipur airport accident

കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവള റൺവേ ബുധനാഴ്ച മുതൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കും. 18 മാസം നീണ്ട നവീകരണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് വിമാനത്താവളം പ്രവർത്തന സജ്ജമാകുന്നത്.

2,850 മീറ്റർ നീളമുള്ള റൺവേയിൽ 400 മീറ്റർ ദൂരം പൂർണമായി പുതുക്കി പണിയുകയായിരുന്നു. 80 സെ.മീ ആഴത്തിൽ കുഴി എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് പുതിയ റൺവേ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. റൺവേയിൽ പുതിയ ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചു വൈദ്യുതീകരണവും പൂർത്തിയായി. കൂടാതെ, വിമാനം തെന്നിമാറുന്ന പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാൻ റൺവേയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും മണ്ണും നിറച്ചു.

 

karipur airport to function 24 hours

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY