സിദ്ധിഖിന് ആന്ധ്രാ സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക പരാമർശം

special jury mention for actor siddhique

നടൻ സിദ്ധിഖിന് ആന്ധ്രാ സർക്കാരിന്റെ മികച്ച നടനുള്ള പ്രത്യേക പരാമർശം. ന ബംഗാരു തല്ലി എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിനാണ് പരാമർശം.

 

 

 

special jury mention for actor siddhique

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY