സിപിഎം ഓഫീസിന് തീയിട്ടു

cpm office set to fire

സിപിഎം ഏഫീസിന് തീയിട്ടു. നാദാപുരം കല്ലാച്ചിയിലെ സിപിഎം ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിനാണ് തീയിട്ടത്.

 

 

 

cpm office set to fire

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY