കേരള ബജറ്റ്: കയര്‍ മേഖലക്ക് 128 കോടി

 •  കയര്‍ മേഖലക്ക്  128 കോടി. സഹകരണസംഘങ്ങള്‍ക്ക് തൊണ്ണൂറും  സ്വയംസഹായസംഘങ്ങള്‍ക്കും മറ്റും എഴുപത്തിയഞ്ചും,വ്യക്തി കള്‍ക്ക് അമ്പത് ശതമാനവും സബ്‌സിഡിയില്‍ ഡീഫൈബറിംഗ് യന്ത്രങ്ങള്‍.
 •  2017-18 ല്‍ ദിവസം 60,000 തൊണ്ട് ചകിരിയാക്കാന്‍ ശേഷി യുള്ള 100
  ചകിരിമില്ലുകള്‍. ആദ്യത്തേത് നെന്മാറ മണ്ഡല ത്തിലെ വടവ ന്നൂരില്‍
  മെയ് മാസത്തില്‍.
 • ഫോംമാറ്റിംഗ്‌സിന്റെ പുതിയ കയര്‍ കോമ്പോസിറ്റ് ഫാക്ടറി.
 • പുതിയ കയര്‍ മാട്രസ് ഡിവിഷന്‍.
 • കയര്‍ മെഷീന്‍ ഫാക്ടറി ആദ്യമായി പൂര്‍ണ്ണശേഷിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കും.
 •  ഒരുലക്ഷം ക്വിന്റല്‍ കയര്‍ സംഭരി ക്കും.
 • കയര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 200കോടി രൂപയുടെ ഉല്‍പ്പന്ന ങ്ങള്‍ വാങ്ങും. ഇവ വിറ്റഴി ക്കാന്‍
  സബ്‌സിഡിക്ക് 48 കോടി രൂപ
 •  ഹരി തകേരളം പദ്ധതി യിലെ മണ്ണ്-ജല സംരക്ഷണത്തിനും റോഡ്
  നിര്‍മ്മാണത്തിനും കയര്‍ ഭൂവസ്ത്രങ്ങള്‍. ലക്ഷ്യം കയര്‍ത്തൊഴിലാളി
  കള്‍ക്ക് 200 ദിവസത്തെ തൊഴില്‍.
 • കയര്‍ സഹകരണസംഘ ങ്ങള്‍ക്ക് പ്രവര്‍ത്തനമൂല ധനം നല്‍കുന്ന തിന്
  12 കോടി രൂപ
 • മാനേജീരിയല്‍ സബ്‌സിഡിക്ക് 3 കോടി രൂപയും അധികം വകയിരുത്തി
 •   കയറുല്‍പ്പാദകസംഘ ങ്ങളുടെ പുന:സംഘാടനത്തിനായി എന്‍.സി.ഡി.സി മുഖാന്തരം 100 കോടി രൂപ.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY