കർഷക ആത്മഹത്യ തടയുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരാജയമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

s-c-supreme-court monetary help to be distributed today fo endosulfan victims sc stays admission and counseling to IITs

സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും വിളനാശവുംകൊണ്ട് കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് തടയുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരാജയമാണെന്നും അതിഗുരുതരമായ വിഷയമാണിതെന്നും സുപ്രീംകോടതി. സന്നദ്ധ സംഘടനയായ ‘സിറ്റിസൺസ് റിസോഴ്‌സ്’ സമർപ്പിച്ച ഹരജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് കോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാറിനെ വിമർശിച്ചത്. അതിപ്രാധാന്യം നൽകേണ്ട വിഷയമാണിതെന്നും കർഷക കുടുംബങ്ങൾക്ക് മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജെ.എസ്. ഖെഹാർ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മരിച്ചുകഴിഞ്ഞ് കർഷക കുടുംബങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകുന്നതിനു പകരം ആത്മഹത്യ തടയാനുള്ള നടപടികളാണുണ്ടാവേണ്ടതെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

centre fails to prevent farmer suicide says sc

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY