ദുബൈയിൽ 24 മണിക്കൂറിൽ വിധി പറയുന്ന കോടതികൾ വരുന്നു

supreme court collegium asks to appoint 10 judges in 51 courts

ദുബൈയിൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കേസിൽ വിധി പറയുന്ന കോടതികൾ വരുന്നു. ബുധനാഴ്ച മുതൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷഷനുകളിൽ ഇത്തരം കോടതികൾ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കും. പുതിയ കോടതികൾക്ക് ദുബൈ ഭരണാധികാരി അനുമതി നൽകി. ചെറുകുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഒരുദിവസത്തിനകം വിധി പറയുന്ന ഈ കോടതികൾക്ക് വൺഡേ മിസ്ഡമൈനർ കോർട്ട് എന്നാണ് പേര്. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ബുധനാഴ്ച മുതൽ ഇത്തരം കോടതികൾ ആരംഭിക്കാൻ ദുബൈ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ അംഗീകാരം നൽകി.

 

24 hour verdict court in dubai

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY