ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുന്നു

പുരാതന സിൽക്ക റോഡ് വ്യാപാര ഇടനാഴി പുനരാരംഭിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം കുവൈറ്റിൽ പൂർത്തിയാകുന്നു. പാലത്തിന് 22 മൈൽ ആണ് നീളം. പാലത്തിന്റെ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും വെള്ളത്തിന്് മുകളിലൂടെയാണ്് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 10,000 കോടി രൂപയോളം ചിലവ് വരും.

 

 

worlds most longest bridge in kuwait

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY