പഞ്ചാബില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് 12സീറ്റുകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍

പഞ്ചാബില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് 12സീറ്റുകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍. ആംആദ്മിയ്ക്ക് 2സീറ്റുമായി പുറകിലുണ്ട്. ആകെ 117 സീറ്റുകളാണ് പഞ്ചാബിലുള്ളത്.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY