ലൈഷ്‌റാം സിംഗിന് പരാജയം

മണിപ്പൂരിലെ ഉറിപോകിൽ ലൈഷ്‌റാം സിംഗ് തോറ്റു; 345 വോട്ടുകൾക്കാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY