ഉത്തരാഖണ്ഡിലും ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലും ബിജെപി

ഉത്തരാഖണ്ഡിലും ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലും ബിജെപി
ഉത്തരാഖണ്ഡിലും ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലും ബിജെപി വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. ഉത്തര്‍ പ്രദേശില്‍ 278സീറ്റുകളും, ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ 52സീറ്റുകളുമാണ് ബിജെപി നേടിയത്.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY