കൊച്ചി മെട്രോ; ചർച്ച തുടരുന്നു

Kochi metro kochi metro discussion continues

ഡിഎംആർസി കെഎംആർസി പ്രതിനിധികളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ച നടത്തുന്നു. ആദ്യഘട്ട ഉദ്ഘാടനവും പുരോഗതിയുമാണ് യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുക.

 

 

 

kochi metro discussion continues

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY