ഹയർ സെക്കൻഡറി ചോദ്യപേപ്പർ പാക്കിങിൽ വൻ സുരക്ഷാ വീഴ്ച്ച

major security lapse in packing of higher secondary question papers

മുദ്രവെക്കുന്നത് ചോദ്യപ്പേപ്പർ അടങ്ങിയ കവറിന്റെ ഒരു വശത്ത് മാത്രം.
വീഴ്ച്ച ചൂണ്ടി കാണിച്ചിട്ടും നടപടിയെടുക്കാതെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വകുപ്പ്.

 

 

 

major security lapse in packing of higher secondary question papers

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY