അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതിയില്ല

assembly adjournment motion opposition staged walk out adjournment motion denied assembly adjourned for today opposition staged walk out opposition calls for special discussion vt balram adjournment motion Cauvery cell shut down adjournment motion moved assembly on monday

ടോംസ് എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് മുമ്പിൽ നടത്തുന്ന സമരം ഒത്തുത്തീർപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം നൽകിയ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നൽകിയില്ല.

 

 

 

adjournment motion denied

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY