സ്വര്‍ണ്ണവില കൂടി

gold rate gold price dropped by 560 rupees

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ്ണവില വീണ്ടും കൂടി.  160 രൂപ വര്‍ദ്ധിച്ച് 21,520 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. 2690 ആണ് ഒരു ഗ്രാമിന്റെ വില.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY