കഞ്ചിക്കോട് പെപ്‌സി പ്ലാന്റ് പൂട്ടി

kanchikode pepsi plant shut down

വരൾച്ച രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ കഞ്ചിക്കോട്ടെ പെപ്‌സി പ്ലാന്റ് പൂട്ടി. ജലക്ഷാമം രൂക്ഷമായ പുതുശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലാണ് പെപ്‌സി പ്ലാന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

 

 

 

kanchikode pepsi plant shut down

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY