ഐസ്‌ക്രീം പൊരിച്ചത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ

കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ മാത്രം സ്വത്തായിരുന്നു ഐസ്‌ക്രീം പൊരിച്ചത്. എന്നാൽ ഇനി ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം. വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഐസ്‌ക്രീം പൊരിച്ചത്.

 

fried icecream recipe

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY