ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നാളെ

Trivedi to sworn in as Uttarakhand chief minister tomorrow

ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ത്രിവേദി സിംഗ് റാവത്ത് നാളെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും.

 

 

 

Trivedi to sworn in as Uttarakhand chief minister tomorrow

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY