കറൻസി ഇടപാട് പരിധി രണ്ട് ലക്ഷമാക്കാൻ നീക്കം

Govt seeks to limit cash transactions at Rs2 lakh CBI takes case against six cooperative banks on black money charges

കറൻസി ഇടപാട് നടത്താനുള്ള ഉയർന്ന പരിധി കുറയ്ക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കം. നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷമായി കുറയ്ക്കാനാണ് നിർദേശം. ധനകാര്യബില്ലിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഭേദഗതിയിലാണ് പുതിയ ശുപാർശ. ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നാണ് ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്.
 

 

Govt seeks to limit cash transactions at Rs2 lakh

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY