അറവുശാലകൾക്ക് പൂട്ട് വീണു

illegal slaughtery houses shut down center produced slaughter ban breaking law

യുപിയിൽ അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിച്ച 15 അറവുശാലകൾ പൂട്ടി. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിർദേശ പ്രകാരം ജില്ലാ ഭരണകൂടമാണ് നടപടി എടുത്തത്. ജില്ലയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും പരിശോധന തുടരുകയാണ്.

 

 

 

illegal slaughtery houses shut down

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY