ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ തുടക്കം ഇതായിരുന്നു

ഹാര്‍ലി, ഇന്നത്തെ യുവത്വത്തിന്റെ പാഷനാണത്.അമേരിക്കന്‍ ക്രൂയിസര്‍ ബൈക്ക് നിര്‍മാതാവായ ഹാര്‍ലി ഡേവിസണിന്റെ  ഇന്നത്തെ ആ ‘ചെത്ത്’ ലുക്കിലേക്കുള്ള മാറ്റം ഈ ആദിമരൂപത്തില്‍ നിന്നായിരുന്നു

hd

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY