ലോ അക്കാദമി; വിദ്യാര്‍ത്ഥി പീഡനം നടന്നിട്ടിലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ബാധ്യത മാനേജ്മെന്റിന് ഉണ്ടെന്ന് കോടതി

can expell children from home if misbehaved rules delhi high court

തിരുവനന്തപുരം ലോ അക്കാദമിയിൽ വിദ്യാർത്ഥി പീഡനംനടക്കുന്നില്ലന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ബാധ്യത മാനേജ്മെന്റിനുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി.  വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത്തരം ഒരു പരാതി ഉണ്ടെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിശദാംശങ്ങൾ വിചാരണ കോടതിപരിശോധിക്കട്ടെയെന്നും ഹൈക്കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു വിദ്യാർത്ഥിയെ ജാതിപ്പേരു വിളിച്ചാക്ഷേപിച്ചെന്നപരാതിയിൽ തനിക്കെതിരെയുള്ളകേസ് റദ്ദാക്കണമെന്നലക്ഷ്മി നായരുടെഹർജിയിലാണ്കോടതിയുടെ പരാമർശം.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY