ജേക്കബ് തോമസിനെതിരെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോർട്ട്

jacob thomas chief secretary report against Jacob thomas

ജേക്കബ് തോമസിനെതിരെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോർട്ട്. സ്വത്ത് മറച്ച് വെച്ച കേസിലും, ഡ്രഗ്ജർ ഇടപാടിലും ഐജിക്ക് റിപ്പോർട്ട്. നിലവിലെ കേസിൽ ഐജി റിപ്പോർട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു. ധനകാര്യ പരിശോധനാ വിഭാഗത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ശുപാർശ.

 

 

 

chief secretary report against Jacob Thomas

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY