ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു; വിവാഹം ഏപ്രിൽ 7 ന്‌

dhyan sreenivasan engagement pics
യുവതാരം ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ വിവാഹിതനാകുന്നു. ഇന്നലെയായിരുന്നു വിവാഹ നിശ്ചയം. ഏപ്രിൽ 7 നാണ് വിവാഹം.
Dhyan Sreenivasan engagement pics

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY