സംസ്ഥാന പാതയിലല്ലാത്ത മദ്യശാലകള്‍ തുറന്ന് കൊടുക്കണം; ഹൈക്കോടതി

beverage outlet

സംസ്ഥാന പാതയിലല്ലാത്ത മദ്യശാലകള്‍ തുറന്ന് കൊടുക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. സര്‍ക്കാര്‍ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യാത്ത റോഡുകളിലെ മദ്യശാലകള്‍ പൂട്ടിയതിനെതിരെയുള്ള ഹര്‍ജിയിലാണ് വിധി

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY