സിറിയയിൽ ഇനിയും ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് യുഎസ്

will continue attack at syria says nikki haley

സിറിയയിൽ ഇനിയും ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് യു.എസ്. സിറിയയിലെ അമേരിക്കൻ നടപടി ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചേർന്ന അടിയന്തര രക്ഷാസമിതി യോഗത്തിലാണ് യു.എസ് പ്രതിനിധി നിക്കി ഹാലെ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

 

 

 

 

will continue attack at syria says nikki haley

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY