വൈറലാകുന്ന ഓശാന ഞായർ ചിത്രം

ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഈ ചിത്രം പറയും …

ഇന്ന് ഓശാന ഞായർ ദിവസം തിരുവല്ലയിൽ നിന്നും കാമറാമാൻ സഞ്ജീവ് സുകുമാർ പകർത്തിയ ചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നു

a viral oshana sunday picture from thiruvalla kerala

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY