മലപ്പുറം കൊട്ടിക്കലാശം ചിത്രങ്ങളിലൂടെ

ഏപ്രിൽ 12 ന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മലപ്പുറം ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം അവസാനിച്ചു. കൊട്ടിക്കലാശത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷം ഏറെ ആവേശത്തിലായിരുന്നു അണികൾ.

malappuram by election (1) malappuram by election (21) malappuram by election (20) malappuram by election (19) malappuram by election (18) malappuram by election (17) malappuram by election (16) malappuram by election (15) malappuram by election (14) malappuram by election (13) malappuram by election (12) malappuram by election (11) malappuram by election (10) malappuram by election (9) malappuram by election (8) malappuram by election (7) malappuram by election (6) malappuram by election (5) malappuram by election (4) malappuram by election (3)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY