ഇന്ന് പെസഹാ വ്യാഴം

pesaha

ക്രിസ്തുവിന്റെ അന്ത്യഅത്താഴത്തിന്റെ ഓര്‍മ്മ പുതുക്കി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രൈസ്തവര്‍ ഇന്ന് പെസഹാവ്യാഴം ആചരിക്കുന്നു.ക്രിസ്തുദേവന്‍ തന്‍റെ കുരിശു മരണത്തിന് മുമ്പ് 12 ശിഷ്യന്മാര്‍ക്കുമൊപ്പം അന്ത്യ അത്താഴം കഴിച്ചതിന്‍റെ ഓര്‍മ്മയിലാണ് പെസഹ ആചരിക്കുന്നത്.

രാവിലെ ഇടവകകളിലെ പള്ളികളില്‍ കാല്‍കഴുകല്‍ ശുശ്രൂഷ നടക്കുകയാണ്. ദേവലായങ്ങളിലും വീടുകളിലും അപ്പം മുറിക്കല്‍ ചടങ്ങുകളും നടന്നു.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY