ശാസ്താംകോട്ടയില്‍ വന്‍ ട്രെയിന്‍ അപകടം ഒഴിവായി

passenger train banned train, kerala, ekm-kottayam route

കൊല്ലം ശാസ്താംകോട്ടയില്‍ വന്‍ ട്രെയിന്‍ അപകടം ഒഴിവായി. കേരളാഎക്സ്പ്രസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ട്രോളിയില്‍ ഇടിച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY