പെട്രോള്‍ ഡീസല്‍ വില കൂട്ടി

pumb

പെട്രോള്‍ ഡീസല്‍ വിലക്കൂട്ടി
പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് 1.39രൂപയും, ഡീസലിന് 1.04 രൂപയുമാണ് വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചത്.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY