ആകെ വോട്ട് നില

malappuram election

ആകെ വോട്ട് നില

യുഡിഎഫ്-101887
എല്‍ഡിഎഫ്- 123263
എന്‍ഡിഎ- 24184

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY